از زندگانیم گله دارد جوانی ام شرمنده جوانی از این زندگانیم

145

از زندگانیم گله دارد جوانی ام شرمنده جوانی از این زندگانیم

دیدگاهتان را بنویسید