تیکه خیلی تند و جنجالی علی ضیا به وزیر کشاورزی ” انگار مردم نوکرشونن”

86

تیکه خیلی تند و جنجالی علی ضیا به وزیر کشاورزی ” انگار مردم نوکرشونن”

دیدگاهتان را بنویسید