کلیپ چیه سینگل ندیدی بدبخت ندیدی بی کس ندیدی

7,381

ببین پسر دارم پولامو جمع میکنم ولنتاین واسه خودم یه کادو خوشگل بخرم
چیه سینگل ندیدی بدبخت ندیدی بی کس ندیدی چی بخرم که خوشم بیاد

دارم پولامو جمع میکنم تا واسه خودم ولنتاین کادو بگیرم

چیه تنها ندیدی؟؟

بدبخت ندیدی؟

بیکس ندیدی؟؟

فقط نمی دونم چی بگیرم خوشم بیاد.

دیدگاهتان را بنویسید