فیلم عصبانیت شدید بیرانوند در مواجه با ماموران انتظامی اهواز

39

فیلم عصبانیت شدید بیرانوند در مواجه با ماموران انتظامی اهواز
بعد از دقایقی محبوس شدن بازیکنان پرسپولیس در اتوبوس، آنها با مجوز خروج مواجه شدند و این در حالی بود که گارد پلیس آنها را در مسیر مشایعت می‌کرد. علیرضا بیرانوند، در زمان عبور از این گارد به شدت از میزبانی اهوازی ها عصبانی بود و مدعی شد این میزبانی در هر بازی بدتر از سری قبل انجام می‌شود که با واکنش آنها همراه شد.

دیدگاهتان را بنویسید