فیلم عصبانیت شدید بیرانوند در مواجه با ماموران انتظامی اهواز

230

فیلم عصبانیت شدید بیرانوند در مواجه با ماموران انتظامی اهواز
بعد از دقایقی محبوس شدن بازیکنان پرسپولیس در اتوبوس، آنها با مجوز خروج مواجه شدند و این در حالی بود که گارد پلیس آنها را در مسیر مشایعت می‌کرد. علیرضا بیرانوند، در زمان عبور از این گارد به شدت از میزبانی اهوازی ها عصبانی بود و مدعی شد این میزبانی در هر بازی بدتر از سری قبل انجام می‌شود که با واکنش آنها همراه شد.

دیدگاهتان را بنویسید