فیلم پسری که با پنجاه درصد ریه حرکات خفن با طناب میزد

214

فیلم پسری که با پنجاه درصد ریه حرکات خفن با طناب میزد
این پسر که پنجاه درصد ریه شو از دست داده بود و حرکات خفن با طناب میزد امشب برنده شد

دیدگاهتان را بنویسید