فیلم پسری که با پنجاه درصد ریه حرکات خفن با طناب میزد

99

فیلم پسری که با پنجاه درصد ریه حرکات خفن با طناب میزد
این پسر که پنجاه درصد ریه شو از دست داده بود و حرکات خفن با طناب میزد امشب برنده شد

دیدگاهتان را بنویسید