از علاقم به تو کم نمیشه بیا آرامش خونم باش یکمی دیونم باش

85

از علاقم به تو کم نمیشه بیا آرامش خونم باش یکمی دیونم باش

دیدگاهتان را بنویسید