از علاقم به تو کم نمیشه بیا آرامش خونم باش یکمی دیونم باش

23

از علاقم به تو کم نمیشه بیا آرامش خونم باش یکمی دیونم باش

دیدگاهتان را بنویسید