گلایه های گیتی معینی بازیگر قدیمی ۲۵۰هزار حقوق میگیرم

53

گلایه های گیتی معینی بازیگر قدیمی ۲۵۰هزار حقوق میگیرم ! / همه نوع مدرک بازیگری دارم جز رقاصی !

دیدگاهتان را بنویسید