کلیپ ویژه از اعطای مدال ذوالفقار به سرلشکر سلیمانی

56

بخش منتشر نشده تکبیر سردار سلیمانی در مقابل رهبرانقلاب .دیدگاهتان را بنویسید