فیلم پرواز اولین زن خلبان بالگرد در ایران ‌+ فیلم ریختن آب به سرش

80

فیلم پرواز اولین زن خلبان بالگرد در ایران ‌+ فیلم ریختن آب به سرش
امروز’سمیرا شبانی’ نام خود را به عنوان اولین خلبان زن بالگرد #ایران ثبت کرد و اولین پرواز مستقل خود را انجام داد. ‌ ‌

دیدگاهتان را بنویسید