فیلم زدن تخم مرغ به سناتور نژاد پرست نیوزیلندی

57

اسخ یک نوجوان به صحبت‌های نژادپرستانه سناتور_نیوزلندی. این سناتور گفته بود که «علت حمله نیوزلند، مهاجرت مسلمانانِ دیوانه است! مسلمانان خودشان مجرم هستند. اسلام هم‌ردیف فاشیسم است.» تروریست

دیدگاهتان را بنویسید