فیلم زانو زدن سرهنگ ارتش در مناطق سیل زده

84

فیلم زانو زدن سرهنگ ارتش در مناطق سیل زده
سرهنگ ارتش سرهنگ ارتش جلوی کامیون زانو زده و پیرزنها و پیرمردها پا میگذارند روی کمرش تا سوار کامیون شوند! نه اتیکت نام او مشخص است و نه متوجه فیلم‌برداری است… زنده باشی مرد.

دیدگاهتان را بنویسید