فیلم استاندار خوزستان در واکنش به انتقاد یک شهروند «حرف‌های بی ربط نزن، مخالف نظام بی‌تربیت»⁣

81

غلامرضا_شریعتی استاندار #خوزستان در واکنش به انتقاد یک شهروند که می‌پرسد برای همه کار می‌کنید یا فقط برای سوریه، می‌گوید: «حرف‌های بی ربط نزن، مخالف نظام بی‌تربیت»
فیلم استاندار خوزستان در واکنش به انتقاد یک شهروند «حرف‌های بی ربط نزن، مخالف نظام بی‌تربیت»⁣

دیدگاهتان را بنویسید