منابع مالی نمایندگان مجلس از چه طزیقی تامین میشود

61

منابع مالی نمایندگان مجلس از چه طزیقی تامین میشود
برخی نمایندگان مجلس از چه طریقی منابع مالی‌شان را تامین می‌کنند که اگر فاش شود منافعشان به خطر خواهد افتاد؟

دیدگاهتان را بنویسید