خبر فوری عاقبت اقدام به خودکشی دختر جوان ؛ صبح امروز – پاسداران 98/1/26

202

خبر فوری عاقبت اقدام به خودکشی دختر جوان ؛ صبح امروز – پاسداران 98/1/26
خوشبختانه با حضور عوامل انتظامی و آتش نشانی از حادثه جلوگیری شد… . ⁉️ آیا نیاز نیست علل افزایش تعداد اقدامات این چنینی در تبریز از طرف نهاد های مسئول و حتی خانواده ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد؟ .

دیدگاهتان را بنویسید