طرز تهیه بامیه خوشمزه و عالی مخصوص ماه رمضان

196

طرز تهیه بامیه خوشمزه و عالی مخصوص ماه رمضان
مواد لازم :👇 (برای شربت باميه) ٢ليوان شكر ٢/٣ليوان اب ٤ق س گلاب ١ق چ ابليمو دستور تهیه :👇 همه موادروداخل قابلمه ميريزيم كمي هم ميزنيم شعله گازروروشن ميكنيم ديگه هم نميزنيم وقتي جوش اومدحرارت روكم ميكنيم دونه هاي شكربايدكاملا حل بشه يك مقدارزعفران دم كشيده وچندعدد دانه هل اضافه ميكنيم حالا يك ق پرگلوكز به شربتمون اضافه دوبارهم ميزنيم حرارت روخاموش كرده ميذاريم كنارتا خنك بشه كلوكز براي غليظ شدن شربت هست. . مواد لازم :👇 (برای خمير باميه) اب ١ليوان كره ٥٠گرمي ١بسته ارد١ليوان ١ق شربت . دستور تهیه :👇 داخل قابلمه مواد رو بغير از ارد ميريزيم روي حرارت ميذاريم وقتي اب ازاطراف شروع به جوشيدن كرد ١ليوان اردرويك دفعه ميريزيم وسريع شروع به هم زدن ميكنيم (سرعت عمل مهمه) تا اب اضافه جمع بشه وموادمون خميربشه باقاشق مرتب ميزنيم روي خمير تاخميرمون لطيف بشه خميرروبعدازحدودا يك ربع ازروي حرارت برميداريم ميذاريم خنك بشه. دوتا تخم مرغ روبا ١/٤ق چ وانيل باهمزن ميزنيم سپس به خميراضافه ميكنيم وشروع ميكنيم با دست ورزبديم خميرنبايدسفت بشه اگرسفت بودنصف يك تخم مرغ ديگه هم اضافه ميكنيم بايدخميرمون نرم وروون وچسبناك باشه خميرنهايي بايدبين دوانگشت بچسبه داخل قيف ماسوره دار شكوفه ميريزيم وتابه روپرازرغن ميكنيم تا حدي كه روي باميه روبگيره روغن بايد داغ باشه ولي حرارت كم تا باميه وروغن نسوزه شكوفه ميزنيم يكطرف كه سرخ شد طرف ديگه روهم سرخ ميكنيم سپس داخل ظرف ميذاريم تاروغن اضافه ازش خارج بشه وبعدداخل شربت سردشده ميذاريم .من ازيك تابه كوچك استفاده كردم وتمام سطح تابه روبه صورت گرددوراني زدم. نوش جان نكته مهم :👇 داغ زدن هست بايدرطوبت باميه قبل اززدن تخم مرغ خوب گرفته بشه .

دیدگاهتان را بنویسید