گذارش خبرنگار سی ان ان درباره به طنز گرفتن ارسال شماره ترامپ و به جاش اگه شماره ملانیا رو میفرستاد بهتر بود

82

خبرنگار سى ان ان تو گزارشش از تهران می‌گه ایرانی‌ها ایده ترامپ برای ارسال شماره تلفن رو سوژه طنز کردن و به شوخی میگن اگه شماره ملانیا رو می‌فرستاد بهتر بود
گذارش خبرنگار سی ان ان درباره به طنز گرفتن ارسال شماره ترامپ و به جاش اگه شماره ملانیا رو میفرستاد بهتر بود

دیدگاهتان را بنویسید