فیلم درخواست یک ایرانی از اردوغان نگذار ایران و آمریکا جنگ کنند در جاده استقلال استانبول

98

فیلم درخواست یک ایرانی از اردوغان نگذار ایران و آمریکا جنگ کنند در جاده استقلال استانبول
اردوغان، رییس جمهور ترکیه در خیابان استقلال استانبول با چند ایرانی برخورد می‌کند، یکی از ایرانی‌ها به او می گوید: «نگذار ایران و آمریکا جنگ کنند»

دیدگاهتان را بنویسید