حرف های استاندار خوزستان درباره اعتراض صلیب سرخ به رسیدگی زیاد به سیل زدگان

108

حرف های عجیب استاندار خوزستان روی آنتن زنده!

حرف های استاندار خوزستان درباره اعتراض صلیب سرخ به رسیدگی زیاد به سیل زدگان

دیدگاهتان را بنویسید