حرف های استاندار خوزستان درباره اعتراض صلیب سرخ به رسیدگی زیاد به سیل زدگان

51

حرف های عجیب استاندار خوزستان روی آنتن زنده!

حرف های استاندار خوزستان درباره اعتراض صلیب سرخ به رسیدگی زیاد به سیل زدگان

دیدگاهتان را بنویسید